Marko Kolenc, direktor kompanije Adecco u Srbiji: AKTIVNO SE BORIMO PROTIV NEZAPOSLENOSTI MLADIH

Prema podacima Međunarodne organizacije rada UN, broj nezaposlenih mladih ljudi je u 2016. godini dostigao 71…