Marko Kolenc, direktor kompanije Adecco u Srbiji: AKTIVNO SE BORIMO PROTIV NEZAPOSLENOSTI MLADIH

Prema podacima Međunarodne organizacije rada UN, broj nezaposlenih mladih ljudi je u 2016. godini dostigao 71 milion

Adecco Srbija izabrala je svog ‘CEO FOR ONE MONTH’, u sklopu globalnog programa Way to Work. Ovaj program, koji je privukao preko 54.000 prijava, omogućiće da 49 ambicioznih mladih kandidata iz celog sveta, među kojima je i Andrijana Janković iz Srbije, dobije priliku da, u zemljama u kojima žive, steknu prva radna iskustva i to uz mentorstvo menadžera Adecco Grupe. Najbolji od ovih 49 finalista biće na kraju izabran da sarađuje sa CEO-om Adecco Grupe, Alainom Dehazeom, u centrali kompanije koja se nalazi u Švajcarskoj.
O ovom značajnom CSR projektu i njegovom sprovođenju u našoj zemlji razgovaramo sa Markom Kolencom, direktorom kompnaije Adecco u Srbiji.
Nezaposlenost mladih je veliki problem sa kojim se danas suočavamo. Kakvi su globalni podaci?

Prema podacima Međunarodne organizacije rada UN, broj nezaposlenih mladih ljudi je u 2016. godini dostigao 71 milion. Ovaj veliki problem nastaje zbog činjenice da sa jedne strane, četvrta industrijska revolucija stvara radna mesta za koja su potrebne nove veštine i odnos prema radu, dok, sa druge strane, sve više dolaze do izražaja slabosti tradicionalnog obrazovanja da obezbedi veštine koje odgovaraju potrebama savremenog tržišta. Međutim, Indeks globalne konkurentnosti talenata za 2017. godinu i  istraživanje koje sprovode INSEAD i Adecco Grupa, pokazuju da se zemlje poput Švajcarske, Singapura i skandinavskih zemalja mnogo bolje nose sa nezaposlenošću mladih, zahvaljujući obrazovnim sistemima koji stimulišu učenje zasnovano na iskustvu i projektima i obezbeđuju prilike za obuku koja se baziraju na radu.

 

Koji su ciljevi projekta Way to Work?

Adecco Grupa je 2013. pokrenula projekat Way to Work da bi se uhvatila u koštac sa problemom nezaposlenosti mladih, unapredila mogućnosti zapošljavanja za mlade ljude i pomogla im da zakorače u svet rada. Kroz Way to Work, Adecco Grupa mladim ljudima nudi stažiranja i stručne prakse (više od 10.500 između 2015. i 2016. godine), usmeravanje u karijeri i obuku, kao i šansu da postanu ‘CEO FOR ONE MONTH’. Ovaj program, interesantnog imena, koji je deo projekta,Way to Work konkretno se obraća ambicioznim mladim talentima i nudi im jedinstvenu priliku da unaprede svoje šanse za zapošljavanje učeći na poslu i to radeći sa nama koji vodimo kompaniju. Program je osim toga sjajna prilika i za nas jer tako pojačavamo ponudu talenata koji tek dolaze i sa sobom donose novu energiju i znanja.

Kakvi su rezultati programa Way to Work i ‘CEO FOR ONE MONTH’ u Srbiji?

Andrijana Janković, koja je izabrana da bude Adecco ‘CEO FOR ONE MONTH’ u Srbiji, student je završne godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ali je tokom studija imala brojna iskustva u timskom i volonterskom radu što joj je pomoglo da bolje upoznala sebe i stekne dodatno samopouzdanje koje će biti važno za njen budući rad u Adecco timu. Projekat ‘CEO FOR ONE MONTH’ realizujemo već drugu godinu zaredom. Zbog interesantnog koncepta i jedinstvene mogućnosti da najbolji kandidat mesec dana radi sa globalnim CEO-om Adecco Grupe, prošle godine imali smo preko 100 prijava, a ove skoro tri puta više.

Inače, u okviru projekta Way to Work imamo preko 100 studenata koji su završili praksu. Čak 87% njih se zaposlilo u roku kraćem od 3 meseca, što govori u prilog činjenici da drugačiji prostup pripremi studenata za tržište rada dovodi do značajnih rezultata.

Leave a Reply

Your email address will not be published.