Naked Masks. Homage to Luigi Pirandello in Serbia

Photos: Antonio Ahel The exhibition “Naked Masks. Homage to Luigi Pirandello in Serbia” was opened on…